SAAB Phoenix

Konceptuellt gränssnitt för en konceptbil

Som en del i lanseringen av SAABs konceptbil PhoeniX, utvecklade vi en app för iPhone och iPad med design från Nordiska Interaktionsbyrån. Appen visar en liknande instrumentpanel som i bilen med inspiration från flygplansvärlden. Det finns bl.a. gyro, höjd- och hastighetsmätare, accelerometer och en klocka med UTC. Alla instrument i appen fungerar på riktigt och flera är utritade med kod för att optimera grafiken.

Gränssnittet kan skjutas åt höger eller vänster mellan information om bilen och de olika instrumenten. Vidare kan man glida uppåt och neråt mellan instrumenten. Instrumenten aktiveras först när de visas; effektivt och elegant.