Formcloud

Skapa nya instanser av processer

De flesta appar idag använder sig av någon form av formulär vilket motiverande utvecklingen av Formcloud, den enda appen som The App Factory har utvecklat utan en extern kund. Appen är helt dynamisk och bygger till stor del på sin egen dynamik, lite som att snickra ihop hammaren du använder för att snickra ihop hammaren med. Och så vidare.

Användare kan enkelt välja mellan ett antal olika mallar för att skapa en ny tråd och dela ut denna till andra. Många kommer att använda chat-mallen för att endast skicka text-meddelanden till varandra, medan företag kanske väljer mallen för att registrera paket med streckkod. När någon postar ett nytt inlägg med hjälp av formuläret, så plingar det till hos de övriga. 

Genom att tillhandahålla en mängd olika inmatningskällor kan användare snickra ihop appar som passar deras unika behov. Formcloud innehåller även ett eget script-språk för den som vill lägga till interaktivitet i sina formulär.

Formcloud var från början ett experiment i dynamik, ett prov på hur man kan bygga upp "applets" (mindre appar). Projektet förde med sig mängder av erfarenhet gällande dynamiska formulär och har gett upphov till flera bibliotek som kan återanvändas i nya appar. Bakom kulisserna, uppe i molnet, döljer sig endast små mängder kod som körs på Amazon Web Services, redo att skalas.